مهرطلبی

کتاب مهرطلبی

امروز می خواهم یک کتاب خوب معرفی کنم . اسمش مهرطلبی یا the disease to please است و نویسنده اش هریت بریکر که که با ترجمه آقای قراچه داغی از نشر پیک بهار منتشر شده .

مهرطلبی به زبان ساده یعنی همان بیماری راضی کردن دیگران . افراد مهرطلب برایشان مهم است که همه دوستشان بدارند ، پس برای تحقق این امرباید مراعات حال آنها را بکنند . آن ها معتقدند که از تضاد و دشمنی چیز خوبی به دست نمی آید پس اساسا از هر گونه تضاد و تعارض و درگیری جلوگیری می کنند و اصلا به همچین فضاهایی نزدیک هم نمی شوند.

مهرطلب ها تشنه ی توجه و تحسین اند . بنابراین هر کاری می کنند تا این توجه را از دیگران دریافت کنند . آنها بدون اینکه از دیگران درخواست کنند به صورت افراطی خوبی می کنند و برایشان کار انجام می دهند .

این افراد شدیدا از عصبانیت دیگران ترس دارند و با احساس خشم خود هم درونشان بیگانه اند . خشم سرکوب شده مانع از آن می شود تا بین خودشان و دیگران مرز بگذارند . عدم توانایی مشخص کردن حریم شخصی می تواند منجر به سواستفاده دیگران از او بشود . جالب اینجاست که این اشخاص در چنین مواقعی گاهی خود را به نفهمیدن می زنند و به خوبی کردن ادامه می دهند .

با توجه به اینکه مبحث خیلی مهمی هست و خیلی از ما درگیرش هستیم گفتم این کتاب رو معرفی کنم بلکه به درد بقیه هم بخوره .

در ادامه چند تا از جملات کتاب را نقل می کنم .

((می توانیم خوب و خوشایند نباشیم))

((با کار خوب الزاما نمی توانیم از بروز اتفاقات جلوگیری کنیم ))

((افراد مهرطلب در اعماق وجد خود معتقدند که اگر خوب و خوشایند باشند مهر و محبت دیگران را برای خود تدارک دیده اند و در برابر عداوت ها ، بی اعتنایی ها ، خشم ، تعارض ، انتقاد و تایید نشدن از خود حمایت می کنند ))

((برخورد خوب با کسی که شما را ناراحت می کند درست نیست . به رفتار بد و منفی پاداش ندهید.))

((مهم ترین کسی که به تایید او نیاز دارید خودتان هستید))

((شمار کثیری از افراد مهرطلب تنها از این می هراسند که مورد بی اعتنایی دیگران قرار بگیرند.))

((خدمت کردن به دیگران و نپذیرفتن خدمت آنها نوعی رفتار سلطه جویانه است . با این کار انها را از لذتی که کمک کردن دارد محروم می سازیم ))

((مهرطلب ها بر این باورند که اگر نیاز های دیگران را رعایت نکنند خودخواه اند .))

((بعضی ها ممکن است هرگز ما را تایید نکنند ؛ ممکن است ما را دوست نداشته باشند ؛ ممکن است برای خودشان مسائلی داشته باشند که اصولا ربطی به ما نداشته باشد))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.