مهرطلبی

کتاب مهرطلبی

امروز می خواهم یک کتاب خوب معرفی کنم . اسمش مهرطلبی یا the disease to please است و نویسنده اش هریت بریکر که که با ترجمه آقای قراچه داغی از نشر پیک بهار منتشر شده . مهرطلبی به زبان ساده یعنی همان بیماری راضی کردن دیگران . افراد مهرطلب برایشان مهم است که همه دوستشان…Continue reading کتاب مهرطلبی

عزت نفس

چی میشه اگه عزت نفسمون بالاتر بره ؟ (۲)

پیش نوشت: مطالبی که من می نویسم صرفا از مطالعات و تجربیاتم است و مطالب درست و نادرست در آن پیدا می شود. خب این دومین پستی است که در این باره می نویسم . تاکید می کنم که عزت نفس موضوع بسیار مهمی در زندگی همه ی ماست و افزایش آن می تواند ظرفیت…Continue reading چی میشه اگه عزت نفسمون بالاتر بره ؟ (۲)